Serbska wyša šula Ralbicy

Jenička Serbska UNESCO-projektna šula - wuznamjenjena "Šula z ideju 2007"

Image

31.01.22 podcast rjadownje 9: cdp

07.03.22 podcast rjadownje 9: wójna na Ukrainje

13.04.22 podcast rjadownje 9: olympiada serbšćiny a wolejbul

30.05.22 podcast rjadownje 9: Kak nastanje přinošk?

07.11.2022 dwurěčny podcast: Přihoty na 11.11. / Zweisprachiger Podcast: Vorbereitungen auf den11.11.

31.01.2023 póstnicy w šuli/ Fasching in der Schule

20.03.2023 naprašowanje: Što by činił/-a z 1 mio. €? / Umfrage: Was würdest du mit 1 Mio. € machen?

12.09.2023 podcast z nowymi čłonami / Neue Mitglieder

07.11.2023 podcast: bomba w Šunowje

16.01.2024 podcast: blidotenis / Tischtennis

26.03.2024 podcast: křižerjo / Osterreiter

16.04.2024 podcast: Rěčne talenty wuznamjenili

07.02.22 podcast rjadownje 9: póstnicy

21.03.22 podcast rjadownje 9: probowe točenje w Konjecach

02.05.22 podcast rjadownje 9: dźěłarnička "Fake News"

22.09.2022 dwurěčny podcast: Powołanske wiki / Zweisprachiger Podcast: Berufemarkt

16.01.2023 podcasty w nowym lěće / Podcasts im neuen Jahr

06.03.2023 wopytamy MDR Satkulu/ Besuch bei MDR Satkula

17.04.2023 jutry & křižerjo / Ostern & Osterreiter

08.05.2023 10. lětnik před pruwowanjemi / 10. Klasse vor den Prüfungen

19.09.2023 podcast: Altenberg & Berlin

05.12.2023 podcast: wolejbul / Volleyball

06.02.2024 podcast: sněhakowarske lěhwo / Skilager

09.04.2024 podcast: tydźeń rěčnych olympiadow

28.05.2024 podcast: Što lětsa hišće na nas čaka?