šulskosocialna dźěłaćerka Lubina Hrjehorjowa
kontakt (mejlka, handy)

lubina.hrjehorjowa@witaj.domowina.de

0152 060 644 75

Image

Rěčne časy / Sprechzeiten:

(tež nětko w času Corony dale docpějomna/ auch jetzt in der Corona Zeit weiter erreichbar)

wot póndźele do pjatka 8.00 do 14.00 hodź.; kaž tež po dorěčenju

von Montag bis Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr; sowie nach Absprache

 

Lubi šulerjo a starši,

tučasna situacija je za wšitkich njewšědna, snano tež tróšku truchła. Wona wužada sebi wot wšěch wjele kreatiwity, sćerpliwosće, wutrajnosće, nadźije a tež tróšku humora. Wšědny dźeń dóstanje nowu strukturu a dyrbi derje přemysleny być.

Nažel njemóžu runje nětko žane wosobinske rozmołwy za Was poskićić. Sym pak dale za Was šulerjow, kaž tež za Was staršich docpějomna. Pisajće mi cyle jednorje mejlku, zazwońće mje abo pisajće powěsć přez handy. Rady Wam we Wašej aktualnej situaciji pomham!

Wostańće dale strowi a połneho optimizma!

 

Lubje strowi Waša šulska socialna dźěłaćerka

Lubina Hrjehorjowa